flann_Ptr_LinearIndexParams_get

[32/64bit] cv::flann::LinearIndexParams のインスタンスポインタを取得します

flann_Ptr_LinearIndexParams_get p1,p2

p1 = sptr : IntPtr ptr
p2 = var : out IntPtr returnValue

(プラグイン / モジュール : OpenCvSharpExtern.dll)

解説

元関数名(C#): flann_Ptr_LinearIndexParams_get
元DLLエクスポート名: flann_Ptr_LinearIndexParams_get
参照元CSファイル: Internal\PInvoke\NativeMethods\NativeMethods_flann.cs
▼ C言語側関数定義
CVAPI(ExceptionStatus) flann_Ptr_LinearIndexParams_get(
    cv::Ptr<cv::flann::LinearIndexParams> *ptr, cv::flann::LinearIndexParams **returnValue)
{
    BEGIN_WRAP
    *returnValue = ptr->get();
    END_WRAP
}

情報

プラグイン / モジュールOpenCvSharpExtern.dll
バージョン1.00
作成日2021/11/30
著作者inovia
URLhttps://hsp.moe/
備考#include "OpenCvSharpExtern32.as"
#include "OpenCvSharpExtern64.as"
使用するHSPランタイムのビット数に合わせたインクルードファイルを使用すること
タイプOpenCVSharpラッパーDLL
グループNativeMethods_flann
対応環境
  • Windows 版 HSP
hs ファイルhsphelp\OpenCvSharpExtern.hs